CRMSystemCenter

راه اندازی سیستم حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بدون استفاده از راه کارهای حرفه ای، کارا و اثربخش نخواهد بود.لذا همواره یکی از مهمترین دغدغه‌ها در پروژه‌های پیاده‌سازی ITIL و COBIT، انتخاب راهکار مناسب برای مکانیزه نمودن فرایندهای موجود در آنها می‌باشد.

 

 

 

خدمات شرکت دانــا در حوزه راهکارهای حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را میتوان به 3 گروه تقسیم بندی نمود:

شرکت دانــا با یک متدلوژی مشخص که در آن شاخص‌های متنوعی وجود دارند، در اولین اقدام به انتخاب راهکار و یا مجموعه راهکارهای مناسب برای پیاده‌سازی سیستم حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌نماید. تعدادی از این شاخص‌ها عبارتند از:

  • تنوع و میزان اهمیت خدمات فناوری اطلاعات
  • تعداد و سطح دانش کاربران سازمان
  • تعداد فرایندهای انتخابی برای پیاده سازی در ابزار
  • میزان ویژه‌ سازی مورد نیاز در فرآیندها
  • ابزارهای موجود در حال استفاده سازمان
  • منابع مالی موجود در سازمان

شرکت دانــا با بهره گیری از تیمی حرفه ای و متخصص اقدام به پیاده‌سازی فرایندهای ITIL و COBIT از طریق راهکارهای شرکت مایکروسافت (System Center) می‌نماید.

  • Microsoft System Center
  • Microsoft Dynamics CRM

هر یک از راهکارهای فوق را با توجه به معماری سیستم طراحی شده می‌توان قرار داد.

Rahkar

در صورتی که راهکارهای پیشنهادی جهت استقرار حاکمیت و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات از راهکارهای شرکت مایکروسافت نباشند، شرکت دانــا خدمات متنوعی در راستای انتخاب تأمین کننده داخلی یا خارجی جهت پیاده‌سازی راهکار ارائه می‌نماید. همچنین پس از انتخاب شرکت تأمین کننده راهکار، نظارت بر پیاده‌سازی آن در راستای حصول اطمینان از تطابق میان معماری صورت گرفته و راهکار پیاده سازی شده، توسط شرکت دانــا به انجام خواهد رسید.

بالا

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

The APMG Swirl ISO/IEC 20000 Device is a Trade Mark of APM Group Ltd

AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited

liseli sikis full film izle tecavuz izle eskişehir escort xhamster porno porno sex escort istanbul