گروه مشاوره دانــا (DaaNaa Consulting Group) پس از اجرای‌ موفقیت آمیز پروژه تدوین استراتژی کسب و کار شرکت ارتباطات ثابت ایران ( بزرگترین اپراتور خدمات تلفن ثابت کشور)، به یک ُمتدولوژی جامع در خصوص اجرای پروژه‌های Strategy Business دست یافته است. این متدولوژی از 5 جریان کاری (Work Stream - WS) تشکیل شده است و بر اساس آن میتوان سازمان را در راستای چشم‌انداز و مأموریت آن، به طور کامل واثربخش متحول نمود.

WS

 گام اول در تدوین استراتژی کسب و کار، تعیین مدل کسب و کار می باشد. تشخیص مدل کسب و کار بهینه و مطلوب، به سازمان ها کمک می کند بتوانند در تصمیم گیری های استراتژیک، انتخاب های بهتری داشته باشند. یکی از مهمترین دلایل شکست شرکت ها در پیاده سازی استراتژی، عدم وجود درک عمیق از مدل کسب و کارشان می باشد. از این رو، شناخت مدل کسب و کار کنونی و تبیین مدل کسب و کار بهینه، گامی مهم و اساسی در موفقیت شرکت ها در فضای رقابتی بازار می باشد. مدل کسب و کار، هویت و جایگاه سازمان ها را در قیاس با رقبا مشخص می کند و استمرار در پیاده سازی مدل کسب و کار مطلوب، سبب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها می شود. لازم به ذکر است که در صورت نیاز، می بایست چشم انداز و مأموریت (Mission and Vision) سازمان نیز مطابق با مدل کسب و کار تغییر کند.

فعالیت های اجرایی گروه مشاوره دانــا در تبیین مدل کسب و کار، شامل مراحل زیر می شود:

 • مطالعه و تحلیل کلان بازار بین المللی و شرکت های برتر جهانی
 • مطالعه و تحلیل کلان بازار داخلی و بازیگران اصلی رقابت در ایران
 • مطالعه و بررسی شایستگی های کلیدی و مزیت های رقابتی سازمان مدنظر در بازار
 • مطالعه و بررسی انواع مدل های کسب و کار برتر در صنعت مدنظر
 • تبیین نقشه راه مدل کسب و کار برای سازمان مدنظر
 • پیاده سازی مدل کسب و کار در قالب بوم کسب و کار (CANVAS) شامل 9 بلوک (مشتریان، محصولات و خدمات، ارتباط با مشتریان، کانال های عرضه، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، شرکاء تجاری اصلی، ساختار هزینه و جریان درآمدی)
 • پیشنهاد تغییر در مأموریت و چشم انداز سازمان، همسو با مدل کسب و کار تبیین شده

گام دوم در تدوین استراتژی کسب و کار، تبیین اولویت های استراتژیک بر اساس مدل کسب و کار سازمان مدنظر می باشد. اولویت های استراتزیک، محرک های اصلی هر سازمان برای ایجاد تحول و تغییر اساسی در کسب و کار می باشند که به عنوان راهنمای اصلی هر سازمان در برنامه تحول مدنظر قرار می گیرند. در نتیجه، تبیین اولویت های استراتژیک گامی بسیار مهم در فرایند برنامه ریزی استراتژیک می باشد. فعالیت های اجرایی گروه مشاوره دانــا در تبیین اولویت های استراتژیک، شامل مراحل زیر می شود:

 • تحلیل و بررسی جامع محیط داخلی سازمان با استفاده از مدل Seven-S
 • تحلیل و بررسی جامع محیط خارجی سازمان با استفاده از مدل PEST
 • تحلیل و بررسی جامع محیط رقابت با استفاده از مدل Five-Forces پورتر
 • تبیین ماتریس SWOT شامل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای سازمان مدنظر
 • تعیین اولویت های استراتژیک بر اساس ماتریس SWOT با استفاده از متدولوژی ابداعی گروه مشاوره دانــا

گام سوم در تدوین استراتژی کسب و کار، تدوین نقشه راه تکنولوژی برای سازمان می باشد. دانستنن رویکرد سازمان در استفاده از تکنولوژی علی الخصوص درصنعت ICT، امری ضروری می باشد زیرا کسب و کار در صنعت ICT بسیار به تکنولوژی وابسته است و محصولات و خدمات سازمان ها و شرکت های فعال در این صنعت، بر مبنای تکنولوژی های مورد استفاده طراحی و تولید می شوند. با مشخص شدن نقشه راه تکنولوژی سازمان و رعایت همسویی با اولویت های استراتژیک و مدل کسب و کار سازمان، می توان سبد خدمات و محصولات را تبیین نمود.

فعالیت های اجرایی گروه مشاوره دانــا در تبیین نقشه راه تکنولوژی و سبد خدمات، شامل مراحل زیر می شود:

 • تحلیل و بررسی جامع تکنولوژی های مورد استفاده در صنعت مدنظر
 • آنالیز دقیق انواع تکنولوژی ها بر اساس مدل Hype Cycle
 • آنالیز دقیق ارتباط تکنولوژی های مورد استفاده با نیاز بازار بر اساس مدل TALC
 • تبیین سبد محصولات و خدمات بر اساس مدل BCG و چارچوب ITIL
 • مروری بر مدل های کسب و کار مورد استفاده برای هر یک از محصولات و خدمات
 • آنالیز کلان درآمد و هزینه برای محصولات و خدمات موجود در سبد
گام چهارم در تدوین استراتژی کسب و کار، تبیین برنامه های استراتژیک کسب و کار از ترکیب اولویت های استراتژیک می باشد. در این گام، برنامه ها با استفاده از گروه بندی اولویت های استراتژیک همسان، تشکیل می شوند به طوری که اولویت های استراتژیک با هدف مشترک، در یک برنامه قرار می گیرند. پس از ایجاد برنامه ها، اهداف کلان و عملیاتی و سبد پروژه ها نیز تعریف می شوند.

فعالیت های اجرایی گروه مشاوره دانــا در تبیین برنامه ها، اهداف و پروژه ها شامل مراحل زیر می شود:

 • ترکیب اولویت های استراتژیک و ایجاد برنامه های استراتژیک (Programs)
 • تبیین اهداف کلان و عملیاتی (Goals and Objectives) برای هر یک از برنامه ها
 • تبیین سبد پروژه ها (Projects Portfolio) برای تحقق اهداف کلان و عملیاتی
 • تعریف مشخصات اصلی هر یک از پروژه ها شامل زمان شروع و پایان، مالک پروژه، وزن استراتژیک پروژه تأثیریر آن بر روی المان های بوم کسب و کار
گام پنجم در تدوین استراتژی کسب و کار، آنالیز مالی تأثیر پروژه ها بر روی ساختار هزینه و جریان درآمدی سازمان می باشد. در نهایت در هر برنامه استراتژی کسب و کاری، می بایست مشخص شود که اجرای پروژه های پیشنهادی چه تأثیری بر روی سودآوری سازمان مدنظر دارد و این مرحله، مهمترین نقش را در تصمیم گیری مدیران سازمان برای اجرای استراتژی ایفا می نماید.

فعالیت های اجرایی گروه مشاوره دانــا در آنالیز مالی پروژه ها شامل مراحل زیر می شود:

 • مطالعه کلان شاخص های مالی شرکت های برتر جهانی در صنعت مدنظر
 • تحلیل و بررسی صورت های مالی سازمان مدنظر در سال های گذشته
 • تحلیل و بررسی المان های مالی موجود در بوم کسب و کار در 2 بخش ساختار هزینه ها و جریان درآمدی
 • تحلیل و بررسی تأثیر مالی پروژه ها بر روی شاخص های مالی هزینه و درآمد
 • تبیین سناریوهای پیش بینی شاخص های مالی هزینه، درآمد و سود (EBIT)

گام ششم در تدوین استراتژی کسب و کار، تدوین نقشه راه پیاده سازی استراتژی می باشد. در دنیای کسب و کار، نرخ شکست استراتژی ها بسیار بالاست در نتیجه گام سخت و پرچالش پروژه های استراتژی، مرحله پیاده سازی آن می باشد. یکی از مهمترین فاکتورها در شکست سازمان ها در پیاده سازی استراتژی، عدم آگاهی و آمادگی بدنه سازمان برای تغییر و تحول می باشد. در همین راستا، می بایست به کمپین ها و کارگاه های آموزشی و اطلاع رسانی برای پرسنل در تمامی سطوح سازمان توجه ویژه ای نمود.

فعالیت های اجرایی گروه مشاوره دانـــا در تدوین نقشه راه پیاده سازی استراتژی شامل مراحل زیر می شود:

 • تدوین برنامه ها و کمپین های اطلاع رسانی به پرسنل در خصوص استراتژی
 •  اجرای آزمون آمادگی سازمان(Readiness Assessment Test) برای پیاده سازی استراتژی
 •  تدوین نقشه استراتژی (Strategy Map) براساس مدل مطرح BSC
 • تشکیل ساختار و سازمان مدیریت برنامه ها و سبد پروژه های استراتژیک
 

بالا

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

The APMG Swirl ISO/IEC 20000 Device is a Trade Mark of APM Group Ltd

AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited

liseli sikis full film izle tecavuz izle eskişehir escort xhamster porno porno sex escort istanbul