مرکز مشاوره دانا با بهره گیری از مشاوران و متخصصان مجرب و تراز اول حوزه فناوری اطلاعات کشور، اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پیاده سازی در هریک از حوزه‌های زیر می‌نماید.

 • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)
 • ITIL V3
 • ISO/IEC 20000
 • حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)
 • COBIT5

 

ITIL (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات) به عنوان برترین روش (Best Practice) مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در دنیا مطرح میباشد که بر اساس مجموعه تجارب و آموخته‌های شرکت‌های پیشرو در حوزه مدیریت خدمات ایجاد شده است. رسالت اصلی ITIL، طراحی، پیاده‌سازی و ارائه خدمات کارا، اثربخش و قابل اطمینان به مشتریان می‌باشد.بیش از 2 دهه از ارائه اولین نسخه ITIL می‌گذرد و تاکنون اکثر شرکت‌های مطرح دنیا از آن استفاده نموده اند. بر مبنای ITIL V3، پنج فاز اصلی در ارائه خدمات به مشتریان تعریف شده است که عبارتند از:

 • استراتژی خدمت ( Service Strategy)
 • طراحی خدمت (Service Design)
 • استقرار خدمت (Service Transition)
 • عملیات خدمت (Service Operation)
 • بهبود مستمر خدمت (Continual Service Improvement)

 

مزایای پیاده سازی ITIL برای کسب و کار در سازمان:

 • ایجاد همسویی و یکپارچگی میان استراتژی کسبو کار و استراتژی فناوری اطلاعات
 • چابکی بیشتر در بازاریابی و ارائه محصولات و خدمات نوین به بازار
 • افزایش ارزش آفرینی و کاهش هزینه‌های سازمان
 • افزایش کارایی و اثربخشیخدمات سازمان
 • تداوم ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان
 • افزایش رضایتمندی مشتریان از خدمات سازمان و نحوه ارائه خدمات
 • تحول در فرهنگ سازمانی و حرکت به سوی خدمتگرایی

 

مزایای پیاده سازی ITIL برای واحدهای فناوری اطلاعات سازمان:

 • افزایش ارزش کسب و کاری فناوری اطلاعات برای سازمان
 • افزایش توانمندی نیروی انسانی حوزه خدمات فناوری اطلاعات
 • کاهش هزینه‌های عملیاتی مرتبط با خدمات فناوری اطلاعات
 • افزایش قابلیت اطمینان خدمات فناوری اطلاعات
 • افزایش دسترسی پذیری خدمات فناوری اطلاعات
 • مدیریت بهینه زیرساخت و دارایی‌های فناوری اطلاعات
 • پاسخگویی سریع به درخواستها و مشکلات مشتریان خدمات فناوری اطلاعات
 • مستندسازی جامع و ثبت دانش‌های ارزشمند در حوزه خدمات فناوری اطلاعات

 گروه مشاوره دانــا (DaaNaa Consulting Group) پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه طراحی و پیاده‌سازی ITIL در شرکت توسن (یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده راهکارهای بانکداری در کشور) و درس آموخته‌های سایر پروژه‌ها نظیر گروه مپنا، همراه اول، پتروشیمی بندر امام و بانک ملی ایران به یک متدولوژی جامع در خصوص پروژه‌های طراحی و پیاده‌سازی ITIL و ISO/IEC 20000 دست یافته است. این متدولوژی از 6 جریان کاری (Work Stream - WS) تشکیل شده است و بر مبنای آن می‌توان ITIL و استاندارد ISO/IEC 20000 را به طور کامل در سازمان پیاده‌سازی نمود.

WS10

چارچوب ITIL دارای اجزا متفاوتی می‌باشد و شرکت‌های مختلف می‌توانند با توجه به نیازمندی و فابلیت‌های خود یک بخش یا کل آن را طراحی و پیاده‌سازی نمایند. بدیهی است پیاده‌سازی کا اجزای ITIL، نشانگر بلوغ بالای شرکت یا سازمان در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌باشد. شرکتی که بتواند با نگاهی یکپارچه و جامع اقدام به پیاده‌سازی ITIL نمابد و کلیه فرآیندهای اصلی آن را پیاده‌سازی نماید، موفق به اخذ استاندارد ISO/IEC 20000 می‌شود. دستیابی به این استاندارد بین‌المللی بیانگر این واقعیت است که فرآیندهای ITIL، به صورت یکپارچه و اثربخش پیاده‌سازی شده‌اند. به همین علت شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در صنایع مختلف نظیر بانکداری، بیمه، نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی، خودروسازی و مخابرات جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات فناوری اطلاعات خود، اقدام به اخذ استاندارد ISO/IEC 20000 نموده‌اند.

مزایای پیاده سازی ISO/IEC 20000برای سازمان:

 • اطمینان خاطر از پیادهسازی صحیح و یکپارچه ITIL
 • افزایش رضایتمندی مشتریان از خدمات فناوری اطلاعات
 • بهبود تصویر سازمان نزد مشتریان
 • ایجاد فرهنگ بهبود مستمر در سازمان
 • حصول اطمینان از پایبندی کارکنان به فرایندهای تدوین شده
 • ایجاد یک مزیت رقابتی کلیدی در قیاس با رقبا

مراحل دریافت گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000:

gamha

خدمات دانــا در حیطه اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000 :

 • انجام ممیزی داخلی سیستم خدمات فناوری اطلاعات بر اساس الزامات استاندارد با استفاده از مدلهای بین المللی ارزیابی از جمله TIPA
 • شناسایی موارد عدم تطابق با استاندارد و تدوین برنامه انتقال جهت دستیابی به استاندارد ISO/IEC 20000
 • اجرای اقدامات اصلاحی بر اساس برنامه انتقال
 • انجام ممیزی داخلی و بررسی نهایی آمادگی برای ممیزی خارجی
 • همکاری با مشتری جهت انتخاب شرکت ممیزی کننده خارجی و سر ممیز مناسب
 • ارائه نقش هدایت و حمایت در خلال فرایند ممیزی خارجی جهت اخذ گواهینامه

چارچوبی جامع است که وظیفه راهبری فناوری اطلاعات را از طریق ایجاد ارزش بهینه برای کسب و کار و حفظ تعادل میان منافع، ریسک و منابع سازمان عهده دار می‌باشد. مهمترین وظیفه COBIT5، ایجاد همسویی میان فناوری اطلاعات و اهداف کسب و کار می‌باشد. COBIT5 اطمینان حاصل می‌نماید که مدیران فناوری اطلاعات با دقت و هوشمندی، نیازمندیها، مشکلات و اهداف کسب و کار را در نظر می‌گیرند و منابع خود را در راستای ارائه خدمات تخصیص می دهند که این امر بیشترین تأثیر را در دستیابی سازمان به اهداف کسب و کار دارد.

 

COBITBr

خدمات دانــا در حوزه پیاده‌سازی چارچوب COBIT5 :

پیاده‌سازی COBIT5 در لایه حاکمیت سازمانها با تمرکز بر محورهای پیش رو و در نظر گرفتن چرخه حیات آن صورت می‌گیرد.

گام اول - ارزیابی وضع موجود حاکمیت فناوری اطلاعات :

 • گام ول : ارزیابی وضعیت اهداف کسب و کار و اهداف فناوری اطلاعات و همسویی میان آنها
 • ارزیابی وضعیت فرایندهای حاکمیت فناوری اطلاعات و شاخصها و فعالیتهای کلیدی مرتبط با آن
 • ارزیابی وضعیت فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات و شاخصها و فعالیتهای کلیدی مرتبط با آن

گام دوم - تحلیل وضع موجود و تدوین برنامه انتقال:

 •  بررسی تطابق میان اهداف و فرایندهای فناوری اطلاعات و اولویتهای کسب و کار
 • تدوین برنامه انتقال از وضع موجود به وضعیت بهینه حاکمیت فناوری اطلاعات

گام سوم - اجرای اصلاحات مورد نیاز و استقرار سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات:

 • اجرای اقدامات اصلاحی مورد نیاز
 • برگزاری همایشهای فرهنگ‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعات
 • راه‌اندازی سیستم جدید حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبری آن به مدت مشخص
 • بررسی میزان اثربخشی و کارایی حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان
 • اجرای اصلاحات مورد نیاز در سیستم حاکمیت فناوری اطلاعات

مزایای پیاده‌سازی چارچوب COBIT5 برای سازمان:

 • دستیابی به اهداف استراتژیک و محقق‌سازی منافع کسب و کار با به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات 
 • پردازش اطلاعات با کیفیت بالا به منظور پشتیبانی از تصمیمات حاکمیتی سازمان
 • ارائه خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات منطبق با سیاستها، قوانین و مقررات سازمانی
 • افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش آفرینی کسب و کار از طریق سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات
 • بهبود یکپارچگی امنیت اطلاعات در سازمانها و در نتیجه افزایش میزان رضایتمندی کاربران با توجه به دستاوردهای حاصل از آن
بالا

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

The APMG Swirl ISO/IEC 20000 Device is a Trade Mark of APM Group Ltd

AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited

liseli sikis full film izle tecavuz izle eskişehir escort xhamster porno porno sex escort istanbul