مقایسه برترین راهکارهای جهان در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

در پروژه های طراحی و پیاده سازی چارچوب ITIL همواره یکی از مهمترین مراحل، انتخاب راهکار مناسب برای پیاده سازی فرایندهای ITIL و اجرای آنها توسط تیم های عملیاتی فناوری اطلاعات می باشد. شرکت ها در این مرحله با چالش بزرگی مواجه می شوند زیرا هر راهکاری نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. در نتیجه امکان دسترسی به تحلیل های مقایسه ای در این حوزه می تواند بسیار در امر تصمیم گیری راه گشا باشد. در همین راستا، مدل های مقایسه ای مختلف در دنیا وجود دارد که ابزارها و راهکارهای فناوری اطلاعات را در حوزه های مختلف مورد مقایسه قرار می دهند. یکی از برترین شرکت های دنیا در تحلیل بازار فناوری اطلاعات، Gartner می باشد که تحلیل های جامعی در حوزه های مختلف ارائه می دهد.

شرکت مشاوره مدیریت Gartner ابزاری به نام Magic Quadrant دارد که در آن، به مقایسه محصولات (راهکارها و ابزارها) برترین شرکت های حاضر در صنعت فناوری اطلاعات بر اساس شاخص های مختلف می پردازد و در نهایت در یک ماتریس 4بخشی، جایگاه شرکت های مختلف مشخص می شود.

4 بخش ماتریس عبارتند از :

  • بخش Niche Players: شرکت های فعال در این بخش، عموماً دارای راهکارهای طراحی شده برای نیازهای خاص حوزه ITSM می باشند و قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازهای بازار را ندارند.
  • بخش Leaders: شرکت های فعال در این بخش، همزمان دارای قابلیت پاسخگویی بالا به نیاز مشتریان مختلف در بازارهای جهانی و نوآوری بالا در توسعه راهکارهای آتی صنعت در حوزه مربوطه می باشند.
  • بخش Challengers: شرکت های فعال در این بخش، قابلیت ارائه راهکار خود در بازارهای بزرگ و بر اساس نیازهای متنوع مشتریان مختلف را دارا می باشند ولی قابلیت رهبری صنعت را در قیاس با Leaders دارا نمی باشند.
  • بخش Visionaries: شرکت های فعال در این بخش، قابلیت بالایی در توسعه محصولات و راهکارهای جدید برای آینده صنعت در هر حوزه را دارا می باشند ولی توانمندی بالایی در پاسخگویی به نیازهای کنونی بازار در قیاس Niche Players ندارند.

در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) نیز شکل زیر به عنوان آخرین تحلیل Magic Quadrant شرکت Gartner در سال 2014 آورده شده است که مطابق شکل هم اکنون راهکار ITSM دو شرکت ServiceNow و BMC Software که در بخش Leaders ماتریس قرار دارند، برترین های بازار ITSM در دنیا می باشند.

MoghayeseBartarinRahkar

بالا

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

The APMG Swirl ISO/IEC 20000 Device is a Trade Mark of APM Group Ltd

AXELOS® is a registered trade mark of AXELOS Limited

liseli sikis full film izle tecavuz izle eskişehir escort xhamster porno porno sex escort istanbul